Nudimo

Izrada pečata
Graviranje - lasersko i mehaničko
Fotokopiranje
Spiralno uvezivanje

Kontakt

Sjedište : Pečati Sluga
tel : 385 (0) 51 335 000
fax : 385 (0) 51 212 564
email : pecati@sluga.hr

Sluga d.o.o.
Strohalova 3a
51000 Rijeka
HRVATSKA